Chuyên mục - Chuyên đề

Chủ nhật, 23/05/2021 - 19:20

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 23-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/05/2021 - 19:21

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 22-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/05/2021 - 18:49

AN TOÀN GIAO THÔNG 22-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/05/2021 - 09:15

Cải cách hành chính ngày 15-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 22/05/2021 - 09:11

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 14-05-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 21/05/2021 - 19:16

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 21-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 21/05/2021 - 10:09

Kết nối những tấm lòng số 507

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 20/05/2021 - 19:23

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 20-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/05/2021 - 19:40

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 19-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/05/2021 - 08:38

An ninh Quảng Ngãi 18-5-2021

Ngày 23/5 tới đây, cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ai nấy đều mong mỏi, chờ đợi được cầm lá phiếu trên tay bầu người tài, đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nhất là khi được nghe các ứng cử viên ứng cử vào HĐND các cấp là cán bộ , chiến sĩ công an trình bày chương trình hành động của mình thì cử tri càng đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng

Lịch phát sóng