Chuyên mục - Chuyên đề

Thứ bảy, 29/05/2021 - 21:18

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 29-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 29/05/2021 - 20:03

AN TOÀN GIAO THÔNG 27-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/05/2021 - 22:19

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 28-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/05/2021 - 18:15

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 28-05-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 28/05/2021 - 16:42

Kết nối những tấm lòng số 508

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 27/05/2021 - 20:00

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 27-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 26/05/2021 - 20:01

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 26-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 25/05/2021 - 19:49

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 25-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 25/05/2021 - 18:44

An ninh Quảng Ngãi 25-5-2021

Hơn 2 tháng qua, tại các địa điểm làm căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều câu chuyện cảm động về tình người, về thái độ ân cần, tận tụy hết mình của các cán bộ công an đã được người dân ghi nhận và yêu mến. Trong đó có nhiều trường hợp người dân bị cụt 2 chân không đi được đã được cán bộ, chiến sĩ cõng đến nơi làm căn cước gây xúc động tình người.

Thứ hai, 24/05/2021 - 19:26

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 24-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng