Chuyên mục - Chuyên đề

Thứ sáu, 21/05/2021 - 10:09

Kết nối những tấm lòng số 507

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 20/05/2021 - 19:23

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 20-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/05/2021 - 19:40

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 19-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 19/05/2021 - 08:38

An ninh Quảng Ngãi 18-5-2021

Ngày 23/5 tới đây, cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ai nấy đều mong mỏi, chờ đợi được cầm lá phiếu trên tay bầu người tài, đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nhất là khi được nghe các ứng cử viên ứng cử vào HĐND các cấp là cán bộ , chiến sĩ công an trình bày chương trình hành động của mình thì cử tri càng đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng

Thứ tư, 19/05/2021 - 08:32

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 18-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 17/05/2021 - 19:33

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 17-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 16/05/2021 - 20:27

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 16-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 15/05/2021 - 19:09

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 15-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 15/05/2021 - 18:06

AN TOÀN GIAO THÔNG 15-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/05/2021 - 19:43

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 14-5-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng