Chuyên mục - Chuyên đề

Thứ năm, 05/10/2023 - 08:39

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 04-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/10/2023 - 08:42

An ninh Quảng Ngãi 03-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/10/2023 - 08:41

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 03-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/10/2023 - 20:30

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 02-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/10/2023 - 15:16

Người uy tín không đợi tuổi

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/10/2023 - 11:23

Đảng viên “đỡ đầu” hộ nghèo

Tại huyện Trà Bồng, đảng viên tham gia tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo và mang lại hiệu quả ấn tượng. Việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ không chỉ giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động hộ, nhóm hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào việc giúp đỡ, hỗ trợ bà con cách thức làm ăn, phát triển kinh tế gia đình

Chủ nhật, 01/10/2023 - 19:10

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 01-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 01/10/2023 - 16:36

Chính phủ tuần qua 25/9-01/10

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/09/2023 - 19:18

CHUYỂN ĐỘNG DUYÊN HẢI NGÀY 30-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/09/2023 - 18:30

AN TOÀN GIAO THÔNG 30-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng