Truyền hình

Thứ hai, 23/10/2023 - 09:11

THỜI SỰ NGÀY 22-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 22/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 22/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/10/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 21-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/10/2023 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 21/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/10/2023 - 11:56

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 21/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/10/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 20/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/10/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 20-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/10/2023 - 20:30

Thanh toán không dùng tiền mặt – Nền tảng từ dữ liệu dân cư

Thanh toán không dùng tiền mặt đã, đang phổ biến và trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng. Việc phân tích, khai thác, kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư trong Đề án 06 của Chính phủ là yếu tố quyết định tạo nên thành công của quá trình thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Giúp hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông hàng hóa, giảm thiểu chi phí xã hội, rút ngắn thời gian cho quá trình bán và mua hàng hóa, dịch vụ để phát triển nền kinh tế số.

Thứ sáu, 20/10/2023 - 13:04

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 20/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/10/2023 - 07:13

THỜI SỰ NGÀY 19-10-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng