Video

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐOÀN KẾT - TRÍ TUỆ - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN

Thứ năm, 09/07/2020 - 16:53

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Là thành viên của UBMTTQVN tỉnh, Liên hiệp Hội thực hiện vai trò là cầu nối gắn bó giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức, góp phần tăng cường liên minh công nhân – nông dân – trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Trải qua 05 kỳ Đại hội, Liên hiệp Hội ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, quy tụ, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đóng góp tích cực và hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ngãi. 

Đặc biệt trong 05 năm qua, từ năm 2015 đến 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của UBMTTQVN tỉnh, các Đoàn thể chính trị xã hội, các sở ban ngành, các huyện, thành phố, Liên hiệp Hội đã có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật, theo đúng phương châm đặt ra trong nhiệm kỳ này là “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.
 


 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng