Tin tức

Vận động, tuyên truyền thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân

Thứ năm, 28/03/2024 - 20:30

Cần xem việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Tăng cường công tác phối hợp vận động, tuyên truyền để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chiều nay (28/3) tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước.Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thay đổi tên gọi và kiện toàn Ban Chỉ đạo; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đến nay, đã có 13/13 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo. Riêng năm 2023, toàn tỉnh đã thành lập mới 08 tổ chức đảng ở cấp huyện và tương đương. Thành lập mới 12 Công đoàn cơ sở; thành lập 02 tổ chức đoàn thanh niên và kết nạp 03 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp mở 01 lớp nhận thức về Đảng cho 30 đoàn viên công đoàn ưu tú là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức đảng. Bước đầu tạo được động lực phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Ông Nguyễn Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước của tỉnh và cấp huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại các doanh nghiệp. Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường phối hợp tổ chức khảo sát số lượng công nhân, số lượng đảng viên, hội viên, đoàn viên hiện có và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân. Phấn đấu thành lập từ 3 - 5 tổ chức đảng; từ 15 - 20 tổ chức công đoàn. Mỗi huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập ít nhất 01 tổ chức đảng, 01 tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần xem việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Tăng cường công tác phối hợp vận động, tuyên truyền để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Năm 2023, đơn vị, địa phương nào chưa khảo sát thì trong quý II năm 2024 tổ chức khảo sát để nắm số lượng doanh nghiệp, số người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các doanh trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch phấn đấu thành lập ít nhất 01 tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể ở các các đơn vị kinh tế tư nhân khi có đủ điều kiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện chủ trương thí điểm thành lập đảng bộ cơ sở tại KKT Dung Quất và KCN Tịnh phong.

Thời sự tối 19h45 ngày 28/3/2024, Thục Uyên, Thanh Trung

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng