Tin tức

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ hai, 08/01/2024 - 20:30

Ngày 08/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trao tặng Giấy chứng nhận cho tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi sáng tác “Logo văn hóa Sa Huỳnh”.Trong năm 2023, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án khảo sát, thăm dò di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, cắm mốc giới di tích trên địa bàn tỉnh. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Năm 2023, du khách ước đạt trên 01 triệu lượt người, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 149% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 15.200 lượt người, tăng 38% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước và đạt 113% kế hoạch năm.


Năm 2024, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, tiếp tục triển khai có hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Phấn đấu phấn đấu đạt 89,5% hộ gia đình được công nhận gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; 83,5% thôn, khối phố được công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa. Thu hút khách du lịch đạt 1,3 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 18.000 lượt khách.


 Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở đã trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.  


Trao tặng Giấy chứng nhận cho tác giả  “Logo văn hóa Sa Huỳnh”.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng Giấy chứng nhận cho ông Võ Như Diệu, ở tỉnh Quảng Nam tác giả đạt giải Nhất tại Cuộc thi sáng tác “Logo văn hóa Sa Huỳnh”.
 
Thời sự tối 19h45 ngày 08/01/2024, Thu Thảo, Duy Hưng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng