Video

Tịnh Ấn Tây về đích xã nông thôn mới nâng cao

Thứ năm, 30/11/2023 - 08:34

Năm 2017, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi được công nhận là xã nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng. Xã Tịnh Ấn Tây đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tận dụng mọi nguồn lực để nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.


Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng