Video

Đảng viên “đỡ đầu” hộ nghèo

Thứ hai, 02/10/2023 - 11:23

Tại huyện Trà Bồng, đảng viên tham gia tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo và mang lại hiệu quả ấn tượng. Việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ không chỉ giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động hộ, nhóm hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào việc giúp đỡ, hỗ trợ bà con cách thức làm ăn, phát triển kinh tế gia đình


Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng