Video

Triển khai ứng dụng quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị trên nền bản đồ số

Thứ bảy, 01/07/2023 - 20:30

Theo Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi sẽ thực hiện 03 nhiệm vụ. Trong đó nổi bật là bắt đầu triển khai thực hiện ứng dụng quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền bản đồ số. Thành phố Quảng Ngãi đang triển khai những bước đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ đột phá trong xây dựng dữ liệu số lĩnh vực này.


Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng