ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NGÃI 
THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

1. Nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đây

2. Nội dung Kế hoạch Tuyến dụng viên chức năm 2021 tại đây 

3. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
: tại đây 
 
Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng