Tin tức

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 23/10/2020 - 10:10

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra 05 bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 05 năm tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 04 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược về xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng