Tin tức

Khẩn trương triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó với bão số 5

Thứ năm, 17/09/2020 - 11:38

Để chủ động ứng pjó hiệu quả với bão số 45 và các tình huống thiên tai khi có mưa, bão, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020 tại Công điện số 1258/CĐ-TTg hồi 19 giờ 17 phút ngày 16/9/2020 (bản chụp kèm theo). Để chủ động ứng phó hiệu quả với bão số 5 và các tình huống thiên tai khi có mưa, bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công điện số 1258/CĐ-TTg hồi 19 giờ 17 phút ngày 16/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4409/UBND-NNTN ngày 16/9/2020; trong đó đặc biệt chú ý công tác kiểm soát, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão, quản lý chặt chẽ việc ra khơi; tổ chức di dời người dân hoạt động trên biển và di chuyển, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển trước khi bão vào gần bờ,…, đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo của cơ quan chuyên môn và tình hình diễn biến mưa, bão, lũ thực tế để chủ động  các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân, Nhà nước.

2. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo Phương án Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-PCTTTKCN ngày 11/8/2020.
3. Các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai (mưa, bão, lũ) trên địa bàn tỉnh.

4. Tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban 24/24 giờ và chế độ thông tin báo cáo, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác trực ban khi có thiên tai xảy ra.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng