Video

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 11-9-2020

Thứ sáu, 11/09/2020 - 18:15

Xuất phát từ ví trí địa lý của thành phố Quảng Ngãi với đặc điểm địa hình là vùng ven biển, tập trung đông ngư dân và việc phát triển các đội tàu vận tải, khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, đánh bắt hải sản bám biển dài ngày. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, gắn với tăng cường củng cố QP-AN trên biển, đảo trong tình hình mới. Đảng ủy, Ban CHQS Thành phố đã chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác truyên truyền giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ biển, đồng thời tổ chức tốt công tác huấn luyện hàng năm theo kế hoạch chặt chẽ từng bước nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ biển. 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng