Tin tức

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đầu vào thuộc lĩnh vực đất đai

Thứ tư, 05/08/2020 - 11:42

Để hạn chế tạm thời việc tập trung đông người trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đầu vào của hộ gia đình, cá nhân thuộc lĩnh vực đất đai hôm nay đến hết ngày 25/8/2020.

 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đầu vào thuộc lĩnh vực đất đai 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đầu vào của hộ gia đình, cá nhân thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, trừ trường hợp nộp bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo văn bản thông báo của cơ quan nhà nước. Việc trả kết quả giải quyết thuộc lĩnh vực đất đai, trao giấy chứng nhận và tiếp nhận hồ sơ đầu vào, trả kết quả giải quyết đối với lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm cho hộ gia đình, cá nhân như đăng ký thế chấp, xóa thế chấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vẫn được thực hiện bình thường.

Hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện bình thường theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh nhưng tăng cường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến, nộp và nhận trả kết quả giải quyết qua đường bưu điện để góp phần phòng ngừa dịch bệnh covid-19./.​
Phước Trung

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình