Tin tức

Công bố Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân

Thứ tư, 10/06/2020 - 16:50

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đài PT&TH tỉnh Quảng Ngãi xin công bố Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân.


Các ý kiến góp ý của Nhân dân có thể gửi trực tiếp qua địa chỉ email: daiptthquangngai@gmail.com
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/6/2020 đến ngày 10/7/2020.  

---> Tải về tại đây

 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng