Tin tức

Hội nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 14, khóa XIII

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:29

Hội nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 14, khóa XIII

Chiều 20-5, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa XIII để thảo luận và cho ý kiến các nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hôị Mặt trận tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; thông qua Tờ trình cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Tờ trình và danh sách dự kiến nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.
​Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc cho rằng, ngay từ quý IV/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ cơ sở, huyện, thành phố tiến hành chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận theo đúng chỉ đạo kế hoạch đề ra. Đến Quý I/2019, Mặt trận xã đã Đại hội xong, riêng cấp huyện đến nay đã có 8 huyện Đại hội, còn 6 huyện sẽ kết thúc tổ chức Đại hội trước ngày 25/5/2019. Song song với công tác chỉ đạo Đại hội các cấp trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xúc tiến công tác chuẩn bị để tiến hành công tác tổ chức Đại hội Mặt trận tỉnh trong tháng 7/2019.
Góp ý dự thảo báo các chính trị, hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao và cơ bản nhất trí với Dự thảo. Kết quả chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 – 2019 phản ánh toàn diện, rõ nét về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; các nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các nỗ lực chủ động đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và một số kinh nghiệm nhiệm kỳ qua khá sát với thực tiễn. Chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam; nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu phấn đấu có tính khả thi, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.
Hội nghị đã thông qua Tờ trình và danh sách dự kiến nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 86/89 vị. Trong đó, theo cơ cấu 4 thành phần gồm 37 vị là đại diện lãnh đạo thuộc các tổ chức thành viên; 13/14 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; 30 vị là cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận; 06 vị thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong số này có 27/86 vị là cơ cấu mới và 59/86 vị là tái cử.
vh2-20052019.jpg
Quang cảnh Hội nghị
 
Hội nghị cũng thông qua Tờ trình về hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019.
N.Nhẫn​

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình