Tin tức

Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Thứ ba, 14/05/2019 - 08:39

Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 1960/BGDĐT-TTrngày 09/5/2019 Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Theo đó Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 như sau:
​Sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học, Cục Nhà trường tổ chức quán triệt, tập huấn Quy chế thi, Hướng dẫn này và các quy định có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi; Sở GDĐT tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra thi.
Nội dung tập huấn: Quy chế thi theo hướng dẫn số 1209 và Hướng dẫn này; Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. (Các tài liệu được đăng trên website của Bộ GDĐT:http://www.moet.gov.vn  và http://thanhtra.moet.gov.vn).
Cán bộ thanh tra, kiểm tra làm việc liên tục tại vị trí được phân công; báo cáo Trưởng đoàn thanh tra kịp thời về lý do vắng mặt tại địa điểm thanh tra, kiểm tra trong thời gian thanh tra, kiểm tra (nếu có). Chịu trách nhiệm quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Cán bộ thanh tra, kiểm tra chịu trách nhiệm liên đới đối với các vi phạm Quy chế thi của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc xác minh, xử lý sai phạm đối với những người tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra thi thực hiện theo Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT và quy định pháp luật có liên quan.
Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng nội dung ghi trong quyết định thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra chấp hành theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Mục III.3 Hướng dẫn này.
 
VQH
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình