Tin tức

Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả nổi bật

Thứ hai, 06/05/2019 - 09:56

Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo của UBND cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu vận tải, doanh thu du lịch, thu ngân sách, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đều tăng so với cùng kỳ 2018.
Nhiều kết quả nổi bật 
Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm ước đạt 39.483 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 32% kế hoạch năm. Nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng 25,5%.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nhìn chung ổn định. Đặc biệt, sản lượng thủy sản ướcđạt 85.943 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác tăng 5,3%.
Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 18.130 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 32,4% so với kế hoạch năm. Riêng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng đầu năm tăng 2,56% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu tiếp tục tăng khá, ước đạt 246,8 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước và đạt 44% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn trong nước tăng 41,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước.
Số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng khá, có 263 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 1.849 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tính đến hết tháng 4/2019, có 02 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 16 triệu USD; lũy kế đến ngày 20/4/2019, toàn tỉnh có 63 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.777,85 triệu USD. 
nb2-05052019.jpg
Xuất khẩu tiếp tục tăng khá

Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách đạt khá cao trong 4 tháng đầu năm, ước đạt 6.417 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 32,5% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt5.177 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.240 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 4 tháng đầu năm khoảng 3.900 tỷ đồng. 
Cần tập trung, sớm khắc phục các hạn chế, tồn tại 
Bên cạnh kết quả nổi bật trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn hạn chế, tồn tại như vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số công trình, dự án; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (tính đến 20/4, giải ngân đạt 18,2% kế hoạch); thu hút các dự án đầu tư trong nước còn chậm; doanh nghiệp giải thể tăng cao; thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đểnsản xuất nông nghiệp,... 
Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác trong thời gian đến, cần tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019; các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
B.T

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình