Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Thứ năm, 21/03/2019 - 15:22

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chiều 20-03, làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh, kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đã được khẳng định trong Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị, Luật Hợp tác xã năm 2012 và hệ thống các văn bản, nghị quyết liên quan.

​Toàn tỉnh hiện có 215 HTX đang hoạt động (bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân), thời gian qua, một số tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, phát triển sản xuất, mạnh dạn mở rộng nhiều dịch vụ, kinh doanh hoạt động có hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho các thành viên. Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã ghi nhận một số mô hình mới, tiêu biểu như các HTX trong dự án giảm nghèo Tây Nguyên (huyện Sơn Hà) đưa sản phẩm chủ lực của địa phương vào các siêu thị; các HTX nông nghiệp huyện Minh Long với thương hiệu cây chè Minh Long cung cấp chè tươi, cây giống, giống chuối cấy mô và keo lai; HTX dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) với sản phẩm khoai lang Nhật; HTX sản xuất và kinh doanh Nấm Đức Nhuận (Mộ Đức), HTX Bình Thạnh (Bình Sơn) với sản phẩm nấm Linh Chi, nấm sò, cung ứng phôi nấm, meo nấm cho thị trường; HTX nông nghiệp Hành Nhân, Hành Dũng (Nghĩa Hành) liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa gạo hữu cơ; nhiều HTX phát triển dịch vụ lâm nghiệp theo hướng chuỗi hành trình sản phẩm. Một số HTX đã và đang xây dựng sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm như hành tím Bình Hải, nén Bình phú,...
 nnnb1-09032019.jpg
Ông Lê Hạnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể
 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao theo quy định là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tư vấn hỗ trợ và cung ứng các dịch vụ cho HTX; tham gia, phối hợp với các sở ngành, địa phương xây dựng các chính sách liên quan đến kinh tế hợp tác, HTX. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, do nhiều nguyên nhân nên kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh còn nhiều hạn chế, phát triển chưa tưng xứng với tiềm năng và lợi thế của các địa phương; số HTX hoạt động yếu kém còn nhiều, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX thấp,... 
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh bám sát vào các chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế tập thể của tỉnh có liên quan để xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, điển hình tiên tiến gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp,... 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng, ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển HTX mang tính đặc thù của tỉnh để thúc đẩy phát triển HTX trong thời gian đến. 
P.V

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình