Tin tức

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: “không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền”

Thứ bảy, 19/01/2019 - 08:52

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: “không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền”

“Phải đánh giá đúng năng lực, lựa chọn đúng cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền” là một trong những nội dung trọng tâm được Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 tổ chức vào sáng 18.1.2019.
 Năm qua, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng do đại hội XII của Đảng đề ra; hoàn thành 54/58 đề án và nhiệm vụ quan trọng được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đạt 93% kế hoạch. Đặc biệt là tham mưu cho các cấp ủy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Đến cuối năm 2018, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 Ban chỉ đạo, 9 tổng cục và tương đương; 201 cục, vụ và tương đương; 65 ban, sở ngành cấp tỉnh; 6.954 phòng và tương đương; giảm hơn 50 lãnh đạo cấp tổng cục; 172 lãnh đạo sở ban ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.332 lãnh đạo phòng và giảm trên 60.000 biên chế.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của của đất nước.
Về những nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Tập trung làm tốt công tác cán bộ, đảm bảo khách quan công khai, chính xác. Đặc biệt, người đứng đầu phải công minh, khách quan trong công tác đánh giá cán bộ. Phải đánh giá đúng năng lực, lựa chọn đúng cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục tuyên truyền nêu gương cán bộ đảng viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”.

                                                                   Xuân Yến

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình