Tin tức

Quảng Ngãi triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Chủ nhật, 06/01/2019 - 07:51

Quảng Ngãi triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Sáng ngày 5-01, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi xác định 05 nhiệm vụ trọng tâmgồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Đồng hành, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án sớm triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả.
Quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định phê duyệt quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị. Tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và triển khai xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, gây gắt, kéo dài. Chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân; chú trọng giải quyết việc làm. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 
Hội nghị cũng đề ra một số chỉ tiêu chính trong năm 2019 như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,5-7,0% (Tổng sản phẩm không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 12,0-12,5%); GRDP bình quân đầu người 2.682 USD/người; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 52-53%; Dịch vụ 30-31%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 16-17%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 20.000 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 21,37%; 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 17%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,6%, trong đó, miền núi giảm 5,48%,…
nb-5-1-2019-1.jpg
 Quang cảnh Hội nghị


Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, UBND tỉnh đưa ra 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên 3 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa xã hội và nội chính và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể về những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh đã tạo dựng  nên những kết quả đáng tự hào, đặt bệ phóng quan trọng cho quá trình phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong những năm đến. Đồng thời, nêu lên những tồn tại và gợi mở những hướng đi trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, năm qua, mặc dù đạt được những kết quả, nhưng công tác chỉ đạo và điều hành vẫn còn tồn tại, hạn chế, vì vậy trong năm 2019 cần phải khắc phục quyết liệt hơn đối với công tác này.

 
nb-5-1-2019-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Với tinh thần bức phá, tăng tốc phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ mong muốn các sở, ngành, địa phương ban hành các chính sách, kế hoạch cụ thể để thể chế hóa những chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh với tinh thần thiết thực, hiệu quả, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm; tiếp tục tinh gọn bộ máy biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; không để tình trạng trùng lặp, chồng chéo làm ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp; khuyến khích thực hiện xã hội hóa, Nhà nước giữ vai trò giám sát, kiểm tra; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thanh tra công vụ; hỗ trợ khởi nghiệp,…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" và Chủ đề năm của tỉnh Quảng Ngãi: “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”.

nb-5-1-2019-3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu kết luận Hội nghị


Các ngành, các cấp phải làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, phải lắng nghe nhiều hơn, xử lý kịp thời hơn, sát cơ sở, gần Nhân dân; đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, chuyển động đồng bộ của cả hệ thống. Tạo ra sự chuyển biến rõ nét, kết quả thực chất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân để dân tin, dân yêu; tạo ra sự phát triển nhanh, bền vững cho nền kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, từng sở, ban ngành; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành và địa phương, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ của từng cán bộ, công chức và của từng cơ quan, đơn vị,…

 

N.Nhẫn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình