Tin tức

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao

Thứ sáu, 14/12/2018 - 07:08

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao

Đó là phát biểu của Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào chiều 13-12. Cổng thông tin điện tử tỉnh giới thiệu đến bạn đọc toàn văn phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
- Kính thưa đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
            - Kính thưa đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh;
 
            - Thưa Chủ tọa kỳ họp;
 
            - Thưa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và quý vị đại biểu dự kỳ họp!
 
            Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin cảm ơn quí vị đại biểu HĐND tỉnh đã có những ý kiến đánh giá tình hình, làm rõ những ưu điểm, kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, đồng thời bổ sung, điều chỉnh những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.
 
            UBND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, nỗ lực cao hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.  
 
            Tại Kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành. UBND tỉnh đã phân công các thành viên UBND  tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên, việc trả lời và chỉ đạo giải quyết thời gian qua vẫn còn nhiều thiếu sót, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục những bất cập và thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.
 
            Đồng thời, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo thêm một số vấn đề như sau:
 
            1. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 
            Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, là năm thực hiện chủ đề của Chính phủKỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và của tỉnh “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”.
 
            Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cố gắng phấn đấu của các ngành, các cấp, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế- xã hội năm 2018 của tỉnh đạt được nhiều kết quả vượt bậc.
 
            Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu hầu hết đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 51.224,84 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 9,6% so với năm 2017.
 
            Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.826 tỷ đồng,  vượt 32,9% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao đạt 29.594 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra.
 
            Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể; công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới mạnh mẽ, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp được tăng cường, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
 
            Phong trào khởi nghiệp bước đầu tạo sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên.
 
            Việc thu hút đầu tư có chiều hướng tích cực, từ đầu năm đến nay, đã cấp phép mới cho 11 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 171,77 triệu USD. Cấp phép đầu tư cho 99 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 10.380 tỷ đồng.
 
            Các lĩnh vực xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, chính sách người có công cách mạng được đặc biệt quan tâm; chính sách an sinh xã hội được chú trọng, thực hiện đầy đủ, kịp thời; giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới, cải thiện chất lượng dạy và học.
 
            Các lĩnh vực khác như y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được thực hiện bằng nhiều mô hình mới và hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 9,57%, giảm 1,59%.
 
            Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công bước đầu có kết quả. Đưa trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh vào hoạt động, giải quyết một lượng lớn thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
            Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tổ chức đạt kết quả đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Mở 08 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
 
            Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, chúng ta vẫn thấy còn một số hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục như: Một số sản phẩm công nghiệp địa phương đạt thấp, chưa có sản phẩm nông nghiệp chủ lực có khả năng xuất khẩu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo nhưng hiệu quả đạt chưa cao. Tình trạng khai thác trái phép một số loại khoáng sản đã được chấn chỉnh nhưng chưa được đẩy lùi triệt để như đất, cát, sỏi,...
 
            Vấn đề vệ sinh môi trường liên quan đến vận chuyển, xử lý rác thải ở một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm. Tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp, kéo dài ở nhiều địa phương.
 
            Bên cạnh nguyên nhân khách quan do nội lực kinh tế của tỉnh còn yếu, nhiều địa phương trong tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn; kinh tế của tỉnh phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất lọc hóa dầu; doanh nghiệp Quảng Ngãi hầu hết có quy mô nhỏ và vừa nên gặp nhiều khó khăn trước mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội,... thì nguyên nhân chính là năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm; năng lực tham mưu đề xuất cho lãnh đạo, để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
            Kính thưa các đồng chí và quí vị đại biểu,
 
            Tại kỳ họp lần này, qua phản ánh của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu ra nhiều vấn đề bức xúc cần có biện pháp hữu hiệu giải quyết trong thời gian đến, UBND tỉnh xin chịu trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và sẽ đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục.
 
            2. Về nhiệm vụ và giải pháp năm 2019
 
            Thưa quí vị đại biểu,
 
            Năm 2019, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao, nhưng vẫn phục hồi chậm và còn nhiều rủi ro. Giá một số hàng hóa cơ bản và dầu thô vẫn ở mức thấp. Việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.
 
            Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều bất lợi, có thể gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế và đời sống nhân dân.
 
            Với mục tiêu năm 2019 đã được xác định là: "Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và từng cán bộ, công chức sẽ quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh là xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ và hành động.
 
            Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu cao nhất về chất lượng và tiến độ. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương, cơ sở.
 
            Về phát triển kinh tế:   
 
            Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đổi mới, sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường.
 
            Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trên các lĩnh vực về chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Thực thi cam kết, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án đã cấp phép sớm đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh.
 
            Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp.
 
            Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vương mắc; trong đó, tập trung đối thoại theo chuyên đề như: thuế, hải quan, môi trường, đất đai,...  
 
            Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng ưu tiên thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư nhanh gọn, kịp thời. Tổ chức xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo đối tượng và địa chỉ cụ thể. Tập trung thu hút các dự án từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan,... đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư từ các nước Mỹ, Pháp, Đức,... 
 
            Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp đã định hướng, tập trung thu hút các dự án cảng biển và hệ thống Logistics; đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp sạch; công nghiệp hóa dầu; công nghiệp chế biến, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp phụ trợ.
 
            Triển khai áp dụng có hiệu quả chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Tích cực phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại Khu kinh tế Dung Quất.
 
            Thúc đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành và phát huy hiệu quả dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đã quyết định chủ trương đầu tư.
 
            Trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chọn một số mục tiêu trong đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” để hỗ trợ phát triển tạo bước đột phá.
 
            Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ ruộng đất thông qua các hình thức dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Đẩy mạnh sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp, rau màu phù hợp.
 
            Điều chỉnh diện tích đất lúa, chuyển một phần diện tích đất lúa sang trồng các loại cây khác phù hợp với nhu cầu thị trường, có giá trị gia tăng cao. Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường nông sản, chăn nuôi.
 
            Chuyển mạnh từ sản xuất hộ gia đình sang mô hình sản xuất trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp để liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn gắn với mỗi xã, phường một sản phẩm.
 
            Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và đóng cửa rừng tự nhiên; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp.
 
            Tập trung quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.  Quản lý chặt chẽ đất đai, trong đó có đất nông, lâm nghiệp; bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, đặc biệt là đất, cát, sỏi,.v.v.
 
            Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đồng bộ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn để thực hiện. Huy động các nguồn lực để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; phát huy sự tham gia quản lý, giám sát của Nhân dân đối với việc thực hiện chương trình.
 
              Đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án khoa học và công nghệ, nhất là chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp; chú trọng ươm tạo công nghệ, ứng dụng công nghệ mới; khuyến khích các doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển khoa học - công nghệ.
 
            Về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch: Khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp và công nghiệp; dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao…; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.
 
            Đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá và xây dựng hình ảnh, thương hiệu, xuất xứ hàng hóa cho sản phẩm. Xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; đưa sản phẩm vào các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối.
 
            Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các di sản văn hóa, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền để phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch như: Bình Châu – Lý Sơn, Mỹ Khê, Sa Huỳnh,...
 
            Mở rộng, liên kết, hợp tác phát triển du lịch, hình thành các tour, tuyến du lịch; tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào khai thác các khu, điểm du lịch đã được chấp thuận; kiên quyết thu hồi các dự án không thực hiện theo tiến độ cam kết.
 
            Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân, doanh nghiệp về phát triển du lịch, dịch vụ; khuyến khích du lịch cộng đồng.
 
            Về kinh tế biển, đảo: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục hỗ trợ ngư dân cải hoán, đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới nhằm hiện đại hoá tàu cá và nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ; đánh giá, nhân rộng mô hình nuôi hải sâm kết hợp nuôi tôm, ốc hương.
 
            Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
 
            Huy động, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2); các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng, đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước.  Triển khai đầu tư Tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2a; đường nối cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong giai đoạn 1....
 
            Tiếp tục đầu tư hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi, huyện Đức Phổ và các thị trấn, đô thị theo quy hoạch. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi đạt một số tiêu chí đô thị loại 1, đưa thị trấn Đức Phổ trở thành thị xã thuộc tỉnh.
 
            Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo quy hoạch. Nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị chủ yếu huy động từ quỹ đất, vốn đầu tư của doanh nghiệp,…; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án bất động sản ở các đô thị. Chú trọng quản lý chất lượng đô thị; quản lý chất lượng các dự án bất động sản từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý, vận hành các khu đô thị mới.
 
            Về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước: Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thành vượt dự toán ngân sách năm 2019; đẩy nhanh xử lý nợ đọng thuế xuống còn dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế.
 
            Thực hiện điều hành chi thường xuyên trong dự toán ngân sách được giao, không bổ sung ngoài dự toán trừ trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép. Chỉ được phép thực hiện và giải ngân trong phạm vi vốn được giao, không để phát sinh nợ đọng mới.
 
            Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn tạm ứng, ứng trước. Quản lý chặt chẽ và sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công.
 
            Về văn hóa - xã hội:
 
            Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học; xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên môn đào tạo. Thực hiện có hiệu quả phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Chuẩn hóa và nâng chuẩn đội ngũ giáo viên theo từng cấp học và trình độ đào tạo.
 
            Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế đơn vị, địa phương. Đầu tư, sửa chữa, chống xuống cấp các cơ sở giáo dục nhằm hạn chế nguy cơ rớt chuẩn; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập, nhất là giáo dục nghề nghiệp ở những nơi có điều kiện. Hỗ trợ Tập đoàn Nguyễn Hoàng để tháng 5/2019 đưa vào hoạt động thành phố giáo dục quốc tế.
 
            Lĩnh vực y tế: Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các lĩnh vực chuyên sâu, kỹ thuật cao; thu hút bác sĩ, dược sĩ có trình độ cao về tỉnh công tác.
 
            Củng cố, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở y tế công lập; đẩy mạnh phát triển y tế ngoài công lập. Nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiện, khống chế các loại dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viên đa khoa tỉnh.
 
            Lĩnh vực văn hóa – xã hội: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình.
 
            Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công, dân tộc thiểu số và người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động, kết nối cung ứng lao động cho các nhà đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, theo hướng nguồn lực nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng lao động và người lao động, để doanh nghiệp chủ động đào tạo và sử dụng lao động; chú trọng công tác tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động.
 
            Thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao dân trí, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận hộ nghèo.
 
            Về nội chính, quốc phòng và an ninh:
 
            Thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo  các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương VI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2021.
 
            Tiếp tục xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân. Phân cấp, phân quyền hợp lý, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.
 
            Quyết tâm thực hiện cải cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Đưa phần lớn các thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
 
            Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Triển khai thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không đáp ứng 50% cả hai tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số.
 
            Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phấn đấu cải thiện căn bản các nhóm chỉ số còn thấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; thực hiện và công khai minh bạch chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân.
 
            Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, các vụ việc phức tạp liên quan đến đất lâm nghiệp; tăng cường thanh tra, giải quyết tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, có biện pháp hữu hiệu, xử lý nghiêm các hành vi cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê,…; kiềm chế tai nạn giao thông. Sẵn sàng ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Coi trọng an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước.
 
            Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu HĐND và đại biểu dự kỳ họp
 
            Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức; để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019, UBND tỉnh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
 
            UBND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh; sự tham gia của UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. UBND tỉnh rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Nhân dân, các nhà khoa học, chuyên gia; các doanh nhân trong và ngoài nước.
 
            Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành và đội ngủ cán bộ, công chức của tỉnh thường xuyên tham mưu, đề xuất cho UBND các cấp những ý tưởng sáng tạo, nội dung, giải pháp phù hợp với thực tiển, có tính khoa học, khả thi cao để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh ngày càng phát triển tốt hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
 
            Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2019, tôi xin gửi tới các vị Đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí Đại biểu dự kỳ họp, cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
 
            Xin trân trọng cảm ơn./.
 
                                                                                                Lam Uyên (ghi)

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình