Tin tức

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu

Thứ tư, 12/12/2018 - 08:54

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu

Chiều 11.12, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

nb17-11122018.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị đại biểu HĐND tỉnh đánh giá tín nhiệm thật công tâm​
 
Trước khi tiến hành các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã quán triệt: Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm là bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị của người được lấy phiếu tín nhiệm. Vì thế, đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm một cách công tâm, khách quan, cân nhắc toàn diện trong ghi phiếu tín nhiệm.  

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ HĐND tỉnh bầu
  

Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu. Cụ thể như sau:

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
 
STT Họ & Tên Chức vụ Kết quả
Mức tín nhiệm Số lượng %
1 Bùi Thị Quỳnh Vân Chủ tịch HĐND tỉnh Tín nhiệm cao 47 85.5
Tín nhiệm 6 10.9
Tín nhiệm thấp 1 1.8
2 Đinh Thị Hồng Minh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tín nhiệm cao 46 83.6
Tín nhiệm 7 12.7
Tín nhiệm thấp 0 0.0
3 Võ Phiên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tín nhiệm cao 40 72.7
Tín nhiệm 13 23.6
Tín nhiệm thấp 0 0.0
4 Tôn Long Hiếu Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tín nhiệm cao 33 60.0
Tín nhiệm 20 36.4
Tín nhiệm thấp 0 0.0
5 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng Ban Văn hóa và Xã hội HĐND tỉnh Tín nhiệm cao 36 65.5
Tín nhiệm 17 30.9
Tín nhiệm thấp 0 0.0
6 Nguyễn Thị Phương Thảo Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tín nhiệm cao 34 61.8
Tín nhiệm 18 32.7
Tín nhiệm thấp 1 1.8
7 Hồ Ngọc Thịnh Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tín nhiệm cao 30 54.5
Tín nhiệm 23 41.8
Tín nhiệm thấp 0 0.0
8 Trần Ngọc Căng Chủ tịch UBND tỉnh Tín nhiệm cao 31 56.4
Tín nhiệm 16 29.1
Tín nhiệm thấp 7 12.7
9 Nguyễn Tăng Bính Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tín nhiệm cao 36 65.5
Tín nhiệm 16 29.1
Tín nhiệm thấp 2 3.6
10 Đặng Ngọc Dũng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tín nhiệm cao 34 61.8
Tín nhiệm 20 36.4
Tín nhiệm thấp 0 0.0
11 Nguyễn Thanh Trang Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 45 81.8
Tín nhiệm 9 16.4
Tín nhiệm thấp 0 0.0
12 Nguyễn Tấn Lâm Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 44 80.0
Tín nhiệm 10 18.2
Tín nhiệm thấp 0 0.0
13 Lữ Ngọc Bình Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 35 63.6
Tín nhiệm 17 30.9
Tín nhiệm thấp 2 3.6
14 Huỳnh Chánh Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 41 74.5
Tín nhiệm 13 23.6
Tín nhiệm thấp 0 0.0
15 Đoàn Dụng Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 35 63.6
Tín nhiệm 17 30.9
Tín nhiệm thấp 2 3.6
16 Nguyễn Minh Đạo Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 30 54.5
Tín nhiệm 22 40.0
Tín nhiệm thấp 2 3.6
17 Nguyễn Tấn Đức Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 33 60.0
Tín nhiệm 21 38.2
Tín nhiệm thấp 0 0.0
18 Đỗ Minh Hải Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 20 36.4
Tín nhiệm 26 47.3
Tín nhiệm thấp 8 14.5
19 Trần Phước Hiền Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 29 52.7
Tín nhiệm 19 34.5
Tín nhiệm thấp 5 9.1
20 Nguyễn Phong Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 31 56.4
Tín nhiệm 23 41.8
Tín nhiệm thấp 0 0.0
21 Đỗ Văn Phu Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 25 45.5
Tín nhiệm 28 50.9
Tín nhiệm thấp 1 1.8
22 Hà Hoàng Việt Phương Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 40 72.7
Tín nhiệm 12 21.8
Tín nhiệm thấp 2 3.6
23 Lương Kim Sơn Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 33 60.0
Tín nhiệm 21 38.2
Tín nhiệm thấp 0 0.0
24 Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 31 56.4
Tín nhiệm 19 34.5
Tín nhiệm thấp 4 7.3
25 Nguyễn Trung Tập Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 32 58.2
Tín nhiệm 21 38.2
Tín nhiệm thấp 1 1.8
26 Nguyễn Văn Thành Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 20 36.4
Tín nhiệm 31 56.4
Tín nhiệm thấp 3 5.5
27 Hồ Văn Thế Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 11 20.0
Tín nhiệm 31 56.4
Tín nhiệm thấp 12 21.8
28 Dương Văn Tô Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 36 65.5
Tín nhiệm 18 32.7
Tín nhiệm thấp 0 0.0
29 Nguyễn Minh Trí Ủy viên UBND tỉnh Tín nhiệm cao 19 34.5
Tín nhiệm 27 49.1
Tín nhiệm thấp 8 14.5
 
 
                                                                                      Xuân Long

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình