Tin tức

Năm 2018: Kinh tế Quảng Ngãi nhiều khởi sắc

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:47

Năm 2018: Kinh tế Quảng Ngãi nhiều khởi sắc

Sáng 11-12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính báo cáo kỳ họp về hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bínhbáo cáo trước kỳ họp
về tình hình kinh tế xã hội năm 2018

​Theo đó, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; chỉ đạo các sở, ngành đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên tổ chức đoàn làm việc, kiểm tra thực tế tại các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, định hướng phát triển phù hợp với điều kiện của từng địa phương; giải quyết kịp thời kiến nghị của địa phương. Cùng với đó là sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ nhà đầu tư đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh của các cấp, các ngành, địa phương đã góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển nổi bật, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao...                                 
Nhờ đó, năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, với 16/18 chỉ tiêu vượt. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu vượt 20% và kim ngạch nhập khẩu vượt 19,1%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng hơn 19.825, 67 tỷ đồng, đạt 133,4% dự toán; tín dụng ngân hàng ổn định, nợ xấu trong tầm kiểm soát. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 114.107 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2017, vượt 2,4% so với kế hoạch. Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 46 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 10.056 tỷ đồng, có 11 dự án FDI với vốn đăng ký 33,77 triệu USD.
Trong năm qua, nông nghiệp tiếp tục phát triển, xây dựng nông thôn  mới được quan tâm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2%. Trong năm, đã cấp phép 10 dự án đầu tư sản xuất rau an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đăng ký hơn 324 tỷ đồng. Dự kiến đến 31/12/2018, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đang trình Thủ Tướng Chính Phủ công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.
 
nb5-11122018.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp​
 
 
Năm 2018, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư. Đã cấp phép đầu tư cho 99 dự án trong nước với vốn đăng ký 10.380 tỷ đồng, trong năm có 14 dự án đi vào hoạt động. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Kinh tế miền núi tiếp tục phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo miền núi giảm còn 31,7%, giảm hơn 5% so với năm 2017. 
 
Văn hóa, xã hội cũng đã có những bước tiến đáng kể. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 9,57%, giảm 1,59%. Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới. Tổ chức bộ máy, cán bộ từng bước được kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. 
 
Năm 2019, với chủ đề “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”, UBND tỉnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra, đó là tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ  6,5-7%; tốc độ tăng GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 12-12,5%; GRDP bình quân đầu người: 63 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: khoảng 30.000-32.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 19.820 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu là 560 tỷ đồng. Có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: bậc Mầm non: 40,19%; bậc Tiểu học: 73,02 %; bậc Trung học cơ sở: 71,86%; bậc Trung học phổ thông: 57,89%. Số giường bệnh/1vạn dân (không tính trạm y tế xã) là 27,3%; số bác sỹ/vạn dân là 6,8 bác sỹ. Xây dựng xã phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng đạt 92%. Trong đó có 55% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện… 
 
Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đó là: tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương; tăng cường sự phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách; tích cực cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp đã định hướng. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới,… quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội năm 2019. 
 
                                                                                    Lam Uyên- P.V

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình