Video

Năm 2019: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 5.300 tỷ đồng

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:44

Năm 2019: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 5.300 tỷ đồng

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trong năm 2018 đạt khá, đáp ứng kế hoạch đã đề ra. Nhiều dự án có kết quả thực hiện giải ngân đạt khá như cảng Bến Đình, cầu Thạch Bích, đường trục chính trung tâm Nam-Bắc thị trấn Sơn Tịnh mới, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh,....
​Cụ thể, tổng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý trong n​ăm 2018 trên 4.200 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương 2.700 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 1.500 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10/2018, giải ngân khoảng 3.075 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch vốn năm; trong đó vốn ngân sách địa phương giải ngân trên 2.000 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch, vốn ngân sách trung ương 1.065 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch. Ước đến 31/01/2019, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sẽ đạt trên 4.000 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch vốn năm. Dự kiến đến cuối năm 2018, hoàn thành đưa vào sử dụng 53 công trình, dự án lớn, trong đó 15 công trình giao thông, 7 công trình thủy lợi, 9 trường học.
Bên cạnh những kết quả tích cực, trong năm việc thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại như nhiều dự án còn vướng thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, không được giải quyết dứt điểm dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. 
Cầu Thạch Bích, một trong những công trình có kết quả giải ngân khá

Theo tính toán, để đạt được tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 từ 6,5-7%, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh khoảng 30.000 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 5.000-6.000 tỷ đồng, đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước 500-600 tỷ đồng, đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.600-1.700 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn vốn tư nhân và dân cư 22.000-23.000 tỷ đồng. 
Dự kiến phương án phân bổ tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 gần 5.300 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương là 3.820 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương 1.460 tỷ đồng. 
Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch vốn ngân sách trung ương  năm 2019 là 283 tỷ đồng; UBND tỉnh phân bổ đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2018 chuyển sang là 83,9 tỷ đồng, phần còn lại bố trí khởi công mới năm 2019 gần 200 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí là 260 tỷ đồng, ưu tiên bố trí hoàn ứng, hỗ trợ xi măng và trả nợ công trình hoàn thành 258 tỷ đồng. 
Chương trình giảm nghèo bền vững kế hoạch vốn năm 2019 là 369 tỷ đồng, trong đó phân bổ cho Chương trình 30a là 310,5 tỷ đồng, Chương trình 135 là 59,4 tỷ đồng. 
Lam Uyên- Minh Thiện-PV

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình