Tin tức

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:35

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 11-12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 chính thức khai mạc, với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh  Lê Văn Sáu; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Thị Thu Trang; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và 52/55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.
​Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ trì, điều hành kỳ họp.


Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh diễn ra đúng vào dịp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy đang tiến hành đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội đảng bộ trực thuộc. Về tổng quan hơn 2 năm qua, trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, cho đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều có nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế có sự tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Điều kiện và môi trường đầu tư, kinh doanh cho các thành phần kinh tế ngày càng trở nên hấp dẫn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, thông tin truyền thông,…tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng. Đời sống xã hội có những cải thiện quan trọng cả ở thành thị và nông thôn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp được tăng cường nhiều mặt, bảo đảm năng lực lãnh đạo và hiệu lực quản lý, điều hành theo yêu cầu của nhiệm vụ.
Với tính chất kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh có nhiệm vụ tập trung xem xét các báo cáo, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, cùng nhiều mặt công tác khác của địa phương năm 2018. Nhìn chung, năm 2018 đã có nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch đề ra, và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, bên cạnh kết quả tích cực, đối chiếu với những yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ mới thì chúng ta vẫn còn những hạn chế, khó khăn, một số yếu kém, tồn tại chậm được khắc phục.
Trong những hạn chế, yếu kém đó, có một số hạn chế, yếu kém mới phát sinh; còn lại là những hạn chế, yếu kém đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng tiến độ khắc phục còn chậm. Tại kỳ họp này, cùng với việc quyết định những công việc theo thẩm quyền, HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ, chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp, trước hết là cho các cơ quan, đơn vị chủ trì và người đứng đầu từng sở, ngành, địa phương để nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.
 
nb2-11122018.jpg
 Quang cảnh kỳ họp​
 
 
Để hoàn thành kế hoạch năm 2019 và 5 năm đã đề ra, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta phải duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn nữa, tiếp tục đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và vững chắc, mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Bên cạnh đó, không ngừng chăm lo toàn diện các vấn đề xã hội, chú trọng đến những vấn đề an sinh xã hội của nhân dân như: giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm và đời sống tinh thần của người dân, xây dựng một môi trường xã hội thật sự an ninh, an toàn. 
 
Với quyết tâm chính trị cao và ý chí bứt phá mạnh mẽ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành kết luận về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2019 trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng và nguồn lực; khắc phục, vượt qua các hạn chế và khó khăn. 
 
Trên cơ sở đó, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 8 Nghị quyết nhằm cụ thể hóa, điều chỉnh nhiều lĩnh vực quan trọng của tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019. 
 
Kỳ họp cũng nghe Báo cáo kết quả giải quyết một số vấn đề còn tồn tại qua các phiên chất vấn, giải trình từ kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII đến nay; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp này; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa 14 và nghiên cứu một số báo cáo khác. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu từng nội dung báo cáo, tờ trình, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và thực tiễn, các điều kiện bảo đảm để nghị quyết được ban hành có chất lượng. Trong quá trình thảo luận, đại biểu cần bám sát các quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực; xử lý thấu đáo các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; dự báo diễn biến tình hình trong thời gian tới để có tầm định hướng chiến lược lâu dài. 
 
Đồng thời, trên cơ sở đánh giá tình hình và mục tiêu đề ra trong thời gian tới, HĐND tỉnh cần tập trung bàn để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đặc biệt là biện pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đề cao trách nhiệm của cơ quan hành chính các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển mới thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
nb3-11122018.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII chủ trì, điều hành kỳ họp
 
 
HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Khi chất vấn, đề nghị các đại biểu đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, cốt lõi, bức xúc của đời sống xã hội; đi sâu vào bản chất của sự việc chứ không đơn thuần phản ảnh hiện tượng. Đề nghị các vị được chất vấn nghiên cứu kỹ câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của mình và của các cơ quan, đơn vị liên quan; nêu rõ biện pháp, giải pháp, thời gian khắc phục để đại biểu và cử tri giám sát. 
 
Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đồng thời, thực hiện việc xem xét, kiện toàn miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Võ Thái Nguyên do nhận công tác mới ở địa phương khác. 
 
Kỳ họp thứ 12 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11- 13/12/2018. 
 
                                                                        Lam Uyên- P.V-  Minh Thiện

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình