Tin tức

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX

Thứ sáu, 07/12/2018 - 10:02

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX

Như tin chúng tôi đã đưa, sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, cuối giờ chiều 6/12 Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX đã bế mạc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
Lê Viết chữ Phát biểu bế mạc Hội nghị
 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho rằng, năm 2018, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,6% so với năm 2017; thu ngân sách ước đạt trên 19.800 tỷ đồng; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 03 năm qua, cùng với những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần đoàn kết; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo; quyết liệt trong tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nổi bật là: tổng sản phẩm trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 5,28%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể; năm 2018, tổng sản phẩm tính theo giá hiện hành ước đạt 73.618 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015; thu ngân sách 03 năm ước đạt hơn 53.280 tỷ đồng. Các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Công nghiệp, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 2,24%/năm, dịch vụ tăng bình quân 8,88%; Nhà máy lọc dầu Dung Quất cùng với các nhà máy trong Khu công nghiệp VSIP thực sự trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu cho ngân sách; trong 03 năm đã cấp phép đầu tư cho 273 dự án trong nước, vốn đăng ký hơn 95.011 tỷ đồng, và 28 dự án FDI, vốn đăng ký hơn 595 triệu USD... Những kết quả bước đầu này là tiền đề, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Nhiệm vụ phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở miền núi, phát triển kinh tế biển, đảo đạt được nhiều kết quả; bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi, vùng biển, đảo có nhiều đổi thay tích cực.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, các dịch bệnh được khống chế. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được chú trọng phát triển; một số di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát huy; tổ chức tốt nhiều sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; an sinh xã hội được đảm bảo; trong 3 năm, giảm được hơn 18.205 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,87%/năm, trong đó miền núi giảm bình quân 5,08%; giải quyết việc làm mỗi năm cho khoảng 39.000 lao động; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế gắn cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được tập trung thực hiện; giảm được 70 đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản được 1.508 biên chế.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức; hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành trong 3 năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới:Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện tốt 17  nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn và chủ đề của năm 2019 "Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”.
                                                      Kiều Oanh- Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình