Tin tức

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, thảo luận các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:06

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, thảo luận các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy

Chiều 06/12 Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX đã tiến hành thảo luận các báo cáo thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy. Ủy viên Trung ương Đảng-  Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị.


Chủ tọa điều hành chương trình thảo luận
 

Thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành- Phan Bình cho rằng muốn nâng cao thu nhập cho người dân vấn đề cơ bản là phải giải quyết việc làm, đặc biệt phải chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh  chú trọng phát triển các Khu công nghiệp, tiếp tục tạo điều kiện đưa công nghiệp về huyện là vấn đề cần thiết. Trong đầu tư sản xuất nông nghiệp có xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhưng suốt trong 3 năm vừa rồi đầu tư của tỉnh chưa rõ nét, do đó, trong việc đầu tư sắp tới nên khảo sát, đầu tư tập trung theo chuỗi giá trị sản xuất. Trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng đến chất lượng xã nông thôn mới.
Về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bí thư huyện ủy Mộ Đức- Nguyễn Màu cho rằng chỉ từ năm 2017-2018 thì tái cơ cấu nông nghiệp mới thực sự đi vào hiệu quả. Riêng ở Mộ Đức, nhiều dự án nông nghiệp được đầu tư, huyện tập trung việc tập trung dồn điền đổi thửa, chuyển đổi một số diện tích cây lúa không hiệu quả sang một số cây trồng khác. Kết quả là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng đảm bảo giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn nhiều băn khoăn, đó là liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp không rõ ràng.
Thảo luận về công tác cán bộ,  Bí thư huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý khẳng định đối với Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII,  Đức Phổ thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định. Đây là 1 chủ trương phù hợp được nhiều cán bộ đảng viên đồng tình, tuy nhiên, đề nghị tỉnh nên cho cơ chế linh động hơn, đối với những ngành có tính đặc thù giao cho Ban thường vụ huyện ủy xem xét.
Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế hành chính, sự nghiệp, Giám đốc Sở Nội vụ- Đoàn Dụng cho rằng, trong thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cũng như sắp xếp, đổi mới hệ thống và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa được như mong muốn. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét và trình Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; đề án sắp xếp, tổ chức lại các sở, ban, ngành của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan, tổ chức, các đầu mối bên trong theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
nb12-06122018.jpg
 Đại biểu Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ thảo luận nội dung liên quan đến việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ khẳng định, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 đã thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tổ chức thực hiện tốt Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần này và các Kết luận, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy là nhân tố quan trọng quyết định việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đề nghị mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đứng đầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng động, đổi mới, sáng tạo; quyết liệt trong điều hành và tổ chức thực hiện; lấy đổi mới, sáng tạo để khắc phục bảo thủ, trì trệ; lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; lấy niềm tin, sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên. 
                                                                                                Lam  Uyên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình