Tin tức

Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Thứ sáu, 07/12/2018 - 07:31

Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Tiếp tục chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ​động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín báo cáo sơ kết Nghị quyết 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 17 ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020.


Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trình bày về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 19

​Báo cáo nêu rõ, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả tích cực, đã giảm 70 đơn vị sự nghiệp công lập, khắc phục dần tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.
Việc tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo lộ trình 10% đến năm 2021 theo Nghị  quyết 39, đội ngũ viên chức từng bước được cơ cấu, chuẩn hóa theo ngạch, nghề nghiệp, vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đã thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16 ngày 14/2/2015 của Chính phủ và lộ trình tự chủ tài chính cơ bản theo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2017-2025.
nb10-06122018.jpg
Bí thư cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị​ 

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị, triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức đạt một số kết quả bước đầu, thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, bảo đảm lộ trình đến năm 2021 giảm ít  nhất 10% theo quy định của Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị. 
Đối với việc thực hiện Nghị quyết 18, Kế hoạch 07 của Trung ương, Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đã từng bước được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, khắc phục dần tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Việc tinh giản biên chế theo lộ trình 10% đến năm 2021 theo Nghị quyết 39 cơ bản bảo đảm, đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và nhất thể hóa chức danh người đứng đầu một số cơ quan cấp ủy và chính quyền cấp huyện có nhiệm vụ tương đồng. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn…
 
Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng Đề án hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng về chức năng, nhiệm vụ trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt và từng bước khắc phục tình trạng thôn trưởng, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên.
nb11-06122018.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín
báo cáo sơ kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 17 của Tỉnh ủy

Đối với việc thực hiện Kết luận số 17 ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, qua 2 năm thực hiện, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh được nâng lên một bước. 
Công tác khảo sát, đánh giá thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện luân chuyển cán bộ được thực hiện tương đối đồng bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cập nhật thông tin kiến thức hội nhập, thu hút được một số bác sĩ bổ sung cho ngành y tế góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
                                                                                                Lam Uyên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình