Tin tức

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ năm, 06/12/2018 - 10:37

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 sang năm 2018 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
​Theo đó, đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 sang năm 201​8 của các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020: UBND các huyện, thành phố (các đơn vị Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện việc giải ngân; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm soát việc giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2639/UBND-TH ngày 14/5/2018 và số 3493/UBND-TH ngày 18/6/2018.
Đối với việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của địa phương đã giao năm 2018 của các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2018, số 212/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan: Yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đơn vị Chủ đầu tư) tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo đúng niên hạn quy định (trước ngày 31/01/2019).
Trường hợp không giải ngân hết theo niên hạn quy định, các đơn vị Chủ đầu tư tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.
B.T

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình