Tin tức

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX

Thứ năm, 06/12/2018 - 10:14

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX

Sáng 06.12, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban đảng Trung ương tại Đà Nẵng; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, Bí thư huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ đề cập nhiều nội dung quan trọng được đưa ra trong kỳ họp này. Trong đó nhấn mạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kết quả 03 năm thực hiện NQ ĐH XIX của Đảng bộ tỉnh; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ khóa XIX. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đại biểu nghiên cứu kỹ các tài liệu và căn cứ vào tình hình thực tế; thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và cho cả nhiệm kỳ khóa XIX, nhất là tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội; việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị … Đồng thời, phân tích, dự báo các thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; đề ra các biện pháp đột phá, khả thi nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ.


Gần 100 đại biểu là Tỉnh ủy viên và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự Hội nghị

Đối với việc  thực hiện Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết  19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch 125, 126, tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn còn chậm; tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, mức độ tự chủ chưa cao; chất lượng dịch vụ còn thấp; một số địa phương, đơn vị chưa chủ động thực hiện Nghị quyết 18, 19. Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, toàn diện các vấn đề để thống nhất nhận định, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan, khách quan; nhất là đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn NQ 18, 19 của TW và KH 125, 126 của Tỉnh ủy.  Đối với  việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 05, Kết luận 17 của Tỉnh ủy: Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu bằng kinh nghiệm của mình, thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, yếu kém và bàn bạc, đề xuất biện pháp phù hợp, khả thi để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh với quan điểm “nguồn lực con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững”. 
                                                          Kiều Oanh- Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình