Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng: “Kiên quyết điều chuyển hoặc cắt vốn các dự án giải ngân chậm”

Thứ sáu, 19/10/2018 - 07:18

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng: “Kiên quyết điều chuyển hoặc cắt vốn các dự án giải ngân chậm”

Sáng 18.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các địa phương và một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Năm 2018 này, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh là 4.780,117 tỷ đồng. Trong đó, vốn kéo dài từ năm 2017 hơn 520,500 tỷ đồng, vốn giao đầu năm hơn 4.259,500 tỷ đồng. Đến ngày 30.9, các địa phương, đơn vị đã giải ngân hơn 3006 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch, ở mức trung bình chung so với cả nước. Cụ thể, đối với nguồn vốn 353 tỷ đồng phân cấp cho các địa phương đã giải ngân hơn 194,500 tỷ đồng, đạt hơn 55%. Các huyện có tỷ lệ giải ngân đạt khá là Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Minh Long. Đối với phần vốn tỉnh phân bổ 1.682,450 tỷ đồng, sau khi bố trí các khoản tạm ứng, nợ vay tín dụng, đối ứng, thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, còn lại gần 864 tỷ đồng đã phân bổ cho 82 dự án chuyển tiếp và khởi công mới. Đối với các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 327,600 tỷ đồng, đến ngày 30.9 đã giải ngân hơn 184,300 tỷ đồng, đạt hơn 56% kế hoạch. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới đạt cao là Lý Sơn, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Hà. Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao là Tư Nghĩa, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi.
Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhìn tổng thể, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của tỉnh vẫn còn chậm. Nguyên nhân là do UBND các huyện, thành phố chưa chủ động hoàn chỉnh thủ tục đầu tư để khi UBND tỉnh phân khai chi tiết là có thể triển thi công ngay. Các dự án khai thác quỹ đất, mặc dù được giao kế hoạch vốn từ đầu năm nhưng thực tế chưa có kinh phí để giải ngân. Các chủ đầu tư chưa tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên một số dự án chưa đạt tiến độ. Đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, chủ đầu tư còn lúng túng trong việc triển khai nên không thể giải ngân.
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, trong đó, ưu tiên phần vốn kéo dài và phần vốn năm 2018 của Trung ương. Đảm bảo giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn Trung ương. Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, tập trung chỉ đạo giải ngân đến ngày 31.1.2019 hoàn thành 100% kế hoạch. Kho bạc Nhà nước tỉnh khẩn trương giải ngân cho các đơn vị khi thực đầy đủ thủ tục, thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn. Địa phương, đơn vị nào để mất vốn, giải ngân chậm thì người đứng đầu và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng yêu cầu các địa phương, đơn vị phải tổ chức trực báo hàng tuần để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn từ năm 2017 chuyển sang, phải tập trung triển khai thi công và giải ngân 100% kế hoạch vốn. Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2018, các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 31.10.2018. Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, dù Trung ương chưa phân bổ vốn nhưng tỉnh vẫn duyệt danh mục công trình để các địa phương có chủ trương đầu tư trước ngày 31.10.2018. Riêng Chương trình giảm nghèo bền vững, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn Kho bạc nhà nước các huyện thực hiện giải ngân theo đúng quy định. Đối với nguồn vốn 45 tỷ Chính phủ hỗ trợ xây dựng các công trình, dự án ở Lý Sơn và kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tham mưu xử lý theo đúng quy định. Đến ngày 5.11.2018, dự án nào có tỷ lệ giải ngân dưới 30%, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn sang dự án khác hoặc cắt vốn. Tiếp đến ngày 5.12.2018, dự án nào giải ngân dưới 50% sẽ phải chuyển vốn cho dự án khác. Đến ngày 31.10.2018, dự án nào có tỷ lệ giải ngân đạt 70% trở lên sẽ được ưu tiên điều chuyển thêm vốn từ các dự án khác. Đến ngày 30.11.2018, UBND tỉnh tiếp tục điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm đến các dự án có tỷ lệ giải ngân cao hơn. Đối với các dự án không triển khai thực hiện thì kiêm quyết cắt bỏ, chứ không để mất vốn.

                                                                                     Tấn An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình