Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Cần có giải pháp quyết liệt để đưa 19 xã và 1 huyện về đích nông thôn mới”

Thứ năm, 18/10/2018 - 10:45

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Cần có giải pháp quyết liệt để đưa 19 xã và 1 huyện về đích nông thôn mới”

Chiều 17.10, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2016-2020) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự cuộc họp có các thành viên ban chỉ đạo, các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo, trong năm 2018, vốn ngân sách bố trí cho chương trình trên 655 tỷ đồng, trong đó, vốn Trung ương trên 203 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 452 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các địa phương đã giải ngân khoảng 320 tỷ đồng, đạt gần 49% kế hoạch vốn. Từ nguồn vốn được phân bổ, các địa phương đã tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư thực hiện hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch và vệ sinh môi trường…Theo số liệu báo cáo từ các huyện, thành phố, đến 30/9/2018,  toàn tỉnh có 43 xã đạt 19 tiêu chí, có 20 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, có 49 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, có 37 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 15 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân trên xã đạt 12,58 tiêu chí/xã. So với cuối năm 2017 chỉ tăng 0,50 tiêu chí. Riêng 19 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018, đến thời điểm này có 2 xã đã hoàn thành 19 /19 tiêu chí, 5 xã đạt 18 tiêu chí, 4 xã đạt 17 tiêu chí, có 6 xã đạt 16 tiêu chí và 2 xã đạt 14 tiêu chí.
 Để tập trung hoàn thành kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, trong 3 tháng cuối năm, Văn phòng Ban chỉ đạo sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh và Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã miền núi. Tập trung chỉ đạo 19 xã và huyện Tư Nghĩa hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành hồ sơ trình Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh xét công nhận. Tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại các xã Bình Dương (huyện Bình Sơn), Hành Minh (huyện Nghĩa Hành) và Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa). Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thẩm định đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới đối với các địa phương về đích nông thôn mới năm 2018. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội đảm bảo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cho rằng: Năm 2018 nguồn lực đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cao hơn trung bình nhiều năm, với tổng nguồn vốn trên 655 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ giải ngân nguồn vốn vẫn còn thấp. Cùng với đó, kế hoạch đặt ra trong năm sẽ phấn đấu có 19 xã và huyện Tư Nghĩa về đích nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân 13,5 tiêu chí/xã, số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn dưới 10 xã. Qua đánh giá đến thời điểm này, số tiêu chí bình quân chỉ đạt 12,58 tiêu chí/xã. Riêng 19 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018, đến thời điểm này có 2 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 5 xã đạt 18 tiêu chí, 4 xã đạt 17 tiêu chí, có 6 xã đạt 16 tiêu chí và 2 xã đạt 14 tiêu chí. Nếu với tiến độ thực hiện như hiện nay, sẽ rất khó hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2018.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung huy động nguồn lực, ngày công trong nhân dân để thực hiện việc làm đường giao thông nông thôn theo kế hoạch phân bổ xi măng của UBND tỉnh. Sở GT-VT Quảng Ngãi phải cung cấp xi măng kịp thời cho các địa phương. Các địa phương phải thực hiện hết nguồn xi măng, với kinh phí 50 tỷ đồng mà UBND tỉnh phân bổ trong năm 2018. Đến ngày 15/12/2018, nếu địa phương nào không thực hiện sẽ bị cắt để chuyển nguồn xi măng cho các địa phương khác có nhu cầu. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục thuộc cơ sở hạ tầng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người dân.  Để chương trình  mục tiêu quốc gia cây dựng nông thôn mới trong năm 2018 hoàn thành kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các sở ngành, tổ chức chính trị-xã hội theo nhiệm vụ được phân công chủ động giúp các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

                                                                      Quang Huy

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình