Video

KHỞI SẮC VÙNG CAO TRÀ BỒNG

Thứ tư, 26/02/2020 - 08:14

Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 để làm cơ sở chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện Trà Bồng có nhiều khởi sắc. Trên đà phát triển này, năm 2020, huyện Trà Bồng tiếp tục phấn đấu để đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển, cuộc sống người dân được cải thiện và phấn đấu đưa huyện thoát khỏi huyện nghèo.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng