Tin tức

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết và miễn nhiệm các chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm, 11/10/2018 - 07:21

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết và miễn nhiệm các chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 10.10, dưới sự điều hành của Uỷ viên dự khuyến Trung ương Đảng-Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên, các đại biểu HĐND tiếp tục cho ý kiến và biểu quyết các Nghị quyết được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã đọc tờ trình dự thảo Nghị quyết về quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019-2025. Việc ban hành Nghị quyết về quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi dịp tết Nguyên đán là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc. Nghị quyết quy định về định mức cấp 2 lít nước mắm/hộ/năm, dầu ăn 1 lít/hộ/năm, bột ngọt 100gam/nhân khẩu/năm và muối Iốt 1kg/nhân khẩu/năm. Trên cơ sở tờ trình của Nghị quyết, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra và đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số điểm cho phù vbhowpj với thực tế. Trên cơ sở thẩm tra, đơn vị soạn thảo đã tiếp thu bổ sung vào Nghị quyết. Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết này.
Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe và  biểu quyết  các Nghị quyết Quy đinh mức phân bổ kinh phi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.
Trong chiều nay, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  đã đọc tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Nội dung dự thảo Nghị quyết cơ bản giữ nguyên nội dung tại Nghị quyết số 13/2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 10/2017 của HĐND tỉnh, chỉ bổ sung nội dung hỗ trợ đối với cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở và không đưa vào nghị quyết nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về nội dung dự thảo Nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết.
Tiếp đó, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định cụ thể về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016 của HĐND tỉnh về Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Biểu quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại Quảng Ngãi. Biểu quyết về Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Đạo để chuyển công tác khác; Biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Huấn-nguyên Chánh Văn Phòng UBND tỉnh đã nghỉ hưu, ông Ngô Văn Trọng- nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Huỳnh Thị Ánh Sương-nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chuyển công tác khác.

                                                                                Quang Huy

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình