Tin tức

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

Thứ tư, 10/10/2018 - 13:41

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các Nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

Tiếp tục thực hiện chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng nay (10.10), các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua các nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài Chính đã đọc tờ trình dự thảo Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và mức chi, nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục đích của việc ban hành Nghị quyết này là nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ Tài Chính về phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách. Dự thảo Nghị quyết gồm 04 điều, quy định rõ nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách từng cấp: tỉnh, huyện, xã. Trong đó, nhiệm vụ chi đối với cấp tỉnh gồm: chi quản lý đất đai như điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh theo định kỳ và theo chuyên đề; lập, chỉnh lý bản đồ địa chính cấp tỉnh; thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể cấp tỉnh; lập bản đồ giá đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nội dung dự thảo Nghị quyết cũng quy định rõ nhiệm vụ chi cho các hoạt động đối với cấp huyện, xã, liên quan đến công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất và khoáng sản, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã. Mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường áp dụng bằng mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính. Riêng các khung chi lập đề cương nhiệm vụ, dự án và báo cáo tổng kết dự án giao UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi. Trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách-HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết.
Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận về Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo tờ trình của UBND tỉnh. Theo nội dung trình của UBND tỉnh, mức chi đào tạo cán bộ, công chức trong nước được quy định cụ thể như sau: Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung (100.000 đồng/người/ngày). Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về, nghỉ lễ, nghỉ tết). Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo. Dự thảo Nghị quyết cũng quy định về mức chi bồi dưỡng cho cán bộ công chức trong nước và nước ngoài theo quy định của nhà nước. Thảo luận về Nghị quyết này, các đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung, đối tượng áp dụng và mức chi. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị HĐND tỉnh cho lùi thời gian ban hành Nghị quyết này vào kỳ họp cuối năm 2018 và được các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất.
Cũng trong kỳ họp sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã cho ý kiến và thông qua Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

                                                                              Quang Huy

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình