Tin tức

Khai mạc Kỳ họp thứ 10-HĐND tỉnh khóa XII

Thứ tư, 10/10/2018 - 08:57

Khai mạc Kỳ họp thứ 10-HĐND tỉnh khóa XII

Sáng nay (10.10), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) nhằm thảo luận, cho ý kiến các nghị quyết được cụ thể hóa từ các quy định của Trung ương, các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Dự kỳ họp có Uỷ viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Dự kỳ họp còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành, địa phương và 45/55 đại biểu HĐND tỉnh. Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng-Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên chủ trì kỳ họp.Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XII xem xét thông qua 11 Nghị quyết. Trong đó, có 5 nghị quyết được cụ thể hóa từ các quy định của Trung ương thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh gồm:  Quy định phân cấp nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;  Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

nbat-10-10-2018-1.jpg
Đại biểu chào cờ khai mạc kỳ họp

 

Kỳ họp cũng sẽ cho ý kiến đối với các nghị quyết về thể chế hóa các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020; Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi;  Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới. Kỳ họp sẽ thông qua nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành và bãi bỏ 2 Nghị quyết về cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi và Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Kỳ họp sẽ xem xét tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh miễn nhiệm Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

nbat-10-10-2018-2.jpg
Chủ trì và thư ký điều hành kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021​​

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng-Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh khi được ban hành: Các nội dung nêu trên đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị đúng quy trình và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. Đây là những nội dung quan trọng tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Trung ương và thực hiện nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.  Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, suy nghĩ, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, đúng trọng tâm, phân tích đánh giá đúng thực trạng, sự cần thiết ban hành nghị quyết, các giải pháp thực hiện, trên cơ sở đó HĐND tỉnh xem xét quyết định, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh khi đã được ban hành. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII./.  

                                                                  Quang Huy

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình