Tin tức

Đoàn khảo sát Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh

Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:48

Đoàn khảo sát Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh

Sáng 5.10, Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Triệu Văn Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức viên chức của tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh.
Tỉnh Quảng Ngãi có Trường Chính trị tỉnh và 14 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, thành phố thực hiện chức năng  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, quản lý hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức ở địa phương về lý luận chính trị- hành chính;  đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; kiến thức pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Trường Chính trị tỉnh hiện có 40 công chức, viên chức, trong đó có 3 chuyên viên chính, 12 chuyên viên, 1 cán sự, 16 giảng viên hạng II và 8 giảng viên hạng III. 14 Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện có 54 công chức, viên chức; trong đó  có 8 chuyên viên chính, 41 chuyên viên, 4 cán sự và 1 viên chức hạng III. Khó khăn, vướng mắc hiện nay của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố là Ban Thường vụ cấp huyện quản lý về biên chế, nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên; UBND huyện quản lý về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động. Do đó, trong quá trình làm việc còn chồng chéo, chưa đồng bộ trong công tác tổ chức, sinh hoạt.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn hạn chế. Nhiều Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện không có Thư viện, phòng nghỉ cho học viên. Một số cơ sở vật chất bị xuống cấp, hư hỏng chưa được đầu tư tu sửa. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức không tham gia giảng dạy không được hưởng phụ cấp như cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể. Các chương trình, tài liệu giảng dạy vẫn còn nặng về lý thuyết, phần ứng dụng thực tế còn ít; một số tài liệu mới chưa cập nhật, bổ sung nên khó khăn trong việc nghiên cứu, giảng dạy.
Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quyết định số 158 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đổi mới nội dung chương trình phù hợp với tình hình mới. Sớm phát hành giáo trình, tài liệu các loại, đồng thời có hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các thành viên dự họp và ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho rằng, việc khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Quảng Ngãi và các bộ, ngành, địa phương trong cả nước nhằm thực hiện Nghị quyết số 08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và chương trình công tác năm 2018. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm của đại diện các Sở, Ban ngành, địa phương của tỉnh Quảng Ngãi để đoàn công tác tổng hợp, nghiên cứu đưa vào thực hiện đề án.
                                                                    Thiện Hòa 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình