Tin tức

Hội nghị trực báo các cơ quan khối Đảng

Thứ năm, 04/10/2018 - 08:16

Hội nghị trực báo các cơ quan khối Đảng

Sáng 3.10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực báo các cơ quan khối Đảng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý III.2018 và nhiệm vụ chủ yếu Quý IV.2018. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị.
Trong quý III.2018, các cơ quan, đơn vị trong khối đã bám sát Chương trình công tác năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về đổi mới công tác học tập, nghiên cứu lý luận; Chỉ thị số 30 của Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử,…Trong Quý III.2018, đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu bổ sung, nghỉ hưu 44 cán bộ và nhận xét, đánh giá 112 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Quý IV.2018, ngoài triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, các cơ quan, đơn vị khối Đảng triển khai thực hiện có hiệu quả việc tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình công tác trong quý; các nhiệm vụ được xác định tại Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 khóa XIX về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018. Quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sự, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong Quý IV, các cơ quan, đơn vị cũng sẽ tập trung hoàn thành các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng Đề án vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,…

                                                                   Bùi Ngọc 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình