Tin tức

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14

Thứ năm, 04/10/2018 - 08:13

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14

Sáng 3.10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018  và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2018.
Trong 9 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018. Trong đó, đã tập trung lãnh đạo, thực hiện việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong 9 tháng năm 2018. Kịp thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc kiện toàn, bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 khi có thay đổi về nhân sự. Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Việc kết nạp đảng viên đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục theo quy định. Công tác thẩm tra, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý được triển khai thực hiện  kịp thời, đúng quy định. Công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai theo đúng chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối trong 9 tháng.
Trong quý IV, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai  thực hiện  Kế hoạch của Đảng ủy Khối thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ cụ thể được xác định trong quý IV năm 2018. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng trực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2018, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019.
Dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao huy hiệu đảng đợt 2/9 cho 18 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên  45 năm tuổi đảng, 1 đảng viên 40 năm  tuổi đảng và 14 đảng viên 30 năm tuổi đảng.

                                                          Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình