Tin tức

Bế mạc Hội nghị triển khai, quán triệt, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương

Thứ ba, 25/09/2018 - 16:09

Bế mạc Hội nghị triển khai, quán triệt, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trưa 25.9, hội nghị quán triệt, triển khai và tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương do Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Hội nghị đã quát triệt sâu sắc Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên tuyền, giáo dục lịch sử Đảng, Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và đánh giá diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh năm 2018.
 
 Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang hhát biểu kết luận hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, khẳng định: Các Chỉ thị số 20, 23 của Ban Bí thư được triển khai, quán triệt tại hội nghị này có nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên trong nhận thức và tổ chức thực hiện, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, gắn với thực hiện phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Đối với Nghị quyết số 29 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia, cấp ủy các cấp cần chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Đồng thời cần nhận thức, đánh giá đúng, đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng của an ninh mạng, thời cơ, thách thức, mối đe doạ từ không gian mạng đối với đất nước ta, từ đó đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Về thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X), trong 10 năm qua, Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Việc triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ được thực hiện kịp thời, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được củng cố và nâng lên. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá, nguồn lực đầu tư ngày một tăng cường. Tình hình an ninh chính trị được ổn định, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, tạo tiềm lực quan trọng cho quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trên địa bàn tỉnh. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện có hiệu quả. Sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên và có nhiều tiến bộ. Hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh được tăng cường. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành, chỉ huy tham mưu trong hệ thống chính trị để cơ chế hoạt động trong khu vực phòng thủ được thông suốt, có hiệu quả. Tiếp tục củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đủ sức đập tan âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời, sẵn sàng chủ động đối phó với mọi tình huống phức tạp xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết rốt ráo các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, nhất là về đất đai, ô nhiễm môi trường.
                                                                                                 Tấn An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình