Tin tức

Tỉnh ủy hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

Thứ ba, 25/09/2018 - 13:51

Tỉnh ủy hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

Sáng 25.9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị. Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Bí thư các huyện, Thành ủy trong tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên tuyền, giáo dục lịch sử Đảng, Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và đánh giá diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh năm 2018.


Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, nhấn mạnh: Trong những năm qua, thông qua việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác lý luận chính trị, nhận thức của đảng bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên. Trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển tốt. Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử đảng bộ của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược an ninh mạng quốc gia: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, không gian mạng đã trở thành vùng lãnh thổ đặc biệt để các quốc gia khai thác, phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, xã hội, bảo đảm chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc. Đối với Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, liên hệ, đánh giá toàn diện tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó, tham gia góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả để tiếp tục thực hiện công tác phòng thủ vững chắc, phòng chống ma túy hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trước hết là đối với người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong tình hình mới. Làm tốt công tác này nhằm phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, là cội nguồn sức mạnh, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy cần quan tâm sưu tầm, khai thác tư liệu, chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính khách quan, khoa học của các công trình lịch sử Đảng, chú trọng nghiên cứu, biên soạn sự kiện lịch sử Đảng, văn kiện và quan hệ quốc tế của Đảng. Làm tốt công tác bảo quản, lưu trữ, tiến tới số hóa toàn bộ tư liệu liệu lịch sử Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong toàn xã hội, đặc biệt với thế hệ trẻ bằng nhiều phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp trong tình hình mới. Chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tác lịch sử Đảng ta.   
Đối với Chỉ thị số 23 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu, lý luận, khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của  chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững, phù hợp với thực tiễn nước ta. Trên nền tảng đó, xây dựng và phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới. Phát huy dân chủ trong công tác tổng kết thực tiễn, tôn trọng tính sáng tạo, tăng cường trao đổi, đối thoại, đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời đối với các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp ủy thường xuyên và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp.
                                                                                  Tấn An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình