Tin tức

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2020

Thứ sáu, 10/01/2020 - 21:14

Sáng 10-01, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/12/2019, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng​ (vượt 9,79%) so dự toán, tăng 92,2 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 25,7% GDP; 63/63 tỉnh thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương.
Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư hạ tầng kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh,.... Bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 ước khoảng 3,4% GDP thực hiện (dự toán 3,7% GDP).
Năm 2020, dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.512,3 nghìn tỷ đồng; dự toán chi ngân sách nhà nước 1.747,1 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, chi trả nợ gốc của ngân sách nhà nước khoảng 245 nghìn tỷ đồng; dự toán bội chi mức 3,44% GDP.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2019, ngành tài chính “thắng lợi toàn diện” trên nhiều mặt. Nổi bật nhất là thu ngân sách vượt dự toán, góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển; đặc biệt, toàn bộ các tỉnh, thành đều vượt thu ngân sách.
Về nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng lưu ý, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó thương mại toàn cầu giảm, Bộ Tài chính cần đề xuất các chính sách để huy động nguồn lực cho đất nước, góp phần thực hiện được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 300 tỷ USD năm 2020.  Đồng thời, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những định hướng, giải pháp cụ thể để nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, tận dụng cơ hội khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Ngành cần phối hợp tốt với Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong dịp Tết có thể dễ gây lạm phát tâm lý.
Ngoài ra, Bộ cần quyết tâm và có giải pháp để năm 2020 vượt thu ngân sách ít nhất 5%; siết chặt kỷ luật ngân sách, trong đó giảm chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước để có nguồn chi cải cách tiền lương,… đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, trong đó có cải cách tiền lương là việc cấp bách.

Nguồn: www.quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình