Tin tức

Công tác dân vận đóng góp quan trọng vào thành tựu năm 2019

Thứ năm, 09/01/2020 - 16:44

Năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, với chủ đề “Năm dân vận khéo”, Ban Dân vận Trung ương yêu cầu trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, đưa công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sáng 09-01, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận c​hính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, địa phương tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận.
Các cơ quan nhà nước quan tâm, hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” 2019; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đẩy mạnh đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. 

nb4-09012020.jpg
Điểm cầu Quảng Ngãi 
 
Năm 2019, có 478.237 lượt công dân đến cơ quan hành chính khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, với 304.209 vụ việc, 4.611 lượt đoàn đông người. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng đã tiếp 20.233 lượt công dân (tăng 19,6%) với 3.992 vụ việc, 530 lượt đoàn đông người. Các địa phương đã tiếp 400.097 lượt công dân, với 246.275 vụ việc, giảm 1,9% số lượt đoàn đông người,… Các cơ quan hành chính nhà nước cũng đã giải quyết 28.428 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 86,2%...
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cũng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, vai trò đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát triển tổ chức; thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.
 
Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận; phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác dân vận đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu của năm 2019 với nhiều kỷ lục về phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Ban Dân vận Trung ương đề ra, trong năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác dân vận phải bám sát Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; công tác dân vận không phải chỉ là việc của Ban Dân vận mà là của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị,...
Nguồn: www.quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình