Tin tức

UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thứ sáu, 03/01/2020 - 21:14

UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sáng 03-01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh Lê Viết Chữ; Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
​Báo cáo tóm tắt về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm do Phó Chủ tịch UBND Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trình bày tại Hội nghị nêu rõ, năm 2020, Quảng Ngãi xác định chủ đề “ Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế-xã hội miền núi. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội,  nâng cao đời sống nhân dân.
NB23-02012020.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trình bày dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 
Năm 2020, Quảng Ngãi phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng từ 7,5- 8%. GRDP bình quân đầu người 73,3 triệu đồng/người. Công nghiệp-xây dựng chiếm 54-55% trong cơ cấu kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 28-30 ngàn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 18 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,62%...
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020, Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển xã hội và hệ thống cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh của kinh tế biển. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh doanh. Quản lý, điều hành chặt chẽ dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tăng cường quản lý về tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng….
 
NB24-02012020.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa giáo- văn xã,
đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu vào tháng 9/2020
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016- 2020; là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày quốc khánh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng khác.
Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã xác định phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với 06 trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020.
 
NB25-02012020.jpg
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Vì vậy, Bí thư đề nghị Đảng bộ và hệ thống chính trị cần quán triệt phương châm, phát huy tối đa mặt tích cực, kết quả đạt được; chủ động nắm bắt thời cơ; nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo tinh thần Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 17 và Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh; bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX.
NB26-02012020.jpg
Ông Nguyễn Đình Trà - Giám đốc Sở Công thương báo cáo trước Hội nghị
về công tác bình ổn giá, quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý - 2020
 
NB28-02012020.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngã i- Phạm Tấn Hoàng báo cáo về công tác chuẩn bị các điểm vui Xuân đón Tết
trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2020
 
NB27-02012020.jpg 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu kết luận Hội nghị
 
Sau khi nghe ý kiến, thảo luận, đề xuất của các sở, ngành, địa phương, phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2015-2020.Tăng tốc thực hiện tốt 03 nhiệm vụ đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm, tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2021- 2025. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng phát triển tầm vóc, thể chất và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật; định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục.

Nguồn: www.quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình