Tin tức

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thứ bảy, 28/12/2019 - 08:45

Sáng 27-12, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Báo cáo của Bộ Nội vụ nêu rõ, năm 2019, với quyết tâm chính trị cao, với phương châm hành động là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứn​g dụng công nghệ thông tin”, toàn ngành đã chủ động, tập trung, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng thể chế, chính sách, cải cách hành chính, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả,... 
Hiện nay, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015. Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước (khối Chính phủ quản lý) so với năm 2015 tại 63/63 tỉnh, thành phố giảm 4,26%; tại 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2019, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người. 
Trong năm 2019, ngành Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế. Đến nay, 54/63 địa phương cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

nbb12-23122019.jpg

Sắp xếp các đơn vị hành chính tin gọn, hiệu quả

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là, việc xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn một số văn bản chưa phù hợp, thiếu tính khả thi, tiến độ chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn xin rút, xin lùi thời hạn trình các văn bản. Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm chưa được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. 
Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Nội vụ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”. Trong đó, xác định trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành là: Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy; hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm để hoàn thiện sắp xếp, bố trí cán bộ và tinh giản biên chế; thí điểm thực hiện phương án sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những vi phạm trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Nguồn: www.quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình