Tin tức

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Cải cách hành chính là làm cho người dân hài lòng khi làm việc với cơ quan Nhà nước”

Thứ tư, 12/09/2018 - 08:12

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Cải cách hành chính là làm cho người dân hài lòng khi làm việc với cơ quan Nhà nước”

Sáng 11.9, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước. Dự hội nghị ở đầu cầu Quảng Ngãi có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức coi trọng.
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về tổ chức triển khai và kết quả đạt được trên từng lĩnh vực, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, chuyển biến quan trọng nhất là về công tác xây dựng và ban hành thể chế, cải cách các quy định thủ tục hành chính và trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, quyết liệt hành động, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính còn những hạn chế, bất cập như: Một số Bộ, ngành, địa phương ban hành các quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền, công bố, công khai thủ tục hành chính còn chậm, chưa đúng quy định. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn còn phổ biến. Việc thực hiện quy định xin lỗi người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn còn chưa nghiêm, chưa đầy đủ. Tổ chức bộ máy ở một số Bộ, ngành, địa phương còn cồng kềnh, hiệu quả hoạt động chưa cao.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, khẳng định: Chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào một số nhóm giải pháp như: Hoàn thiện thể chế với việc tập trung ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện Nghị định như các Thông tư hướng dẫn, Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 61/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa. Nhóm giải pháp về kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ”, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được cử ra làm việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, thiết lập Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đưa vào vận hành năm 2019, xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Bảo đảm mỗi Bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa thống nhất, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng Thanh toán tập trung Quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp, có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Cuối cùng là tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai tuyên truyền, phố biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định này trong năm 2018 và hằng năm.

                                                                                                  Tấn An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình