Tin tức

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2018

Thứ ba, 11/09/2018 - 13:36

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018.
​Theo đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao từ đầu năm tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 25/QĐ-UBND​ ngày 10/01/2018 về Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ được giao bổ sung trong năm; đặc biệt là Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 9 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và triển khai các giải pháp hữu hiệu, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương.
Khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 07/9/2018 để xem xét, trình HĐND tỉnh khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 10, dự kiến tổ chức vào ngày 25/9/2018.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt dự toán; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính,siết chặt quản lý chi ngân sách nhà nước.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, nhất là trong tháng 9/2018 phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - VSIP).
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo niềm tin ở doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kịp thời và chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các dự án.
Theo dõi chặt diễn biến thời tiết, mực nước sông, suối, hồ, đập; kiểm tra an toàn các đê, kè, công trình thủy lợiđặc biệt là các hồ đập lớn, kiên quyết không đưa các hồ yếu, có sự cố vào chứa nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các địa phương, đơn vị liên quan trong quản lý hồ thủy lợi, đập thủy điệnrà soát, chủ động có các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện và thành phố triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các cấp trường nhằm phấn đấu đạt chuẩn và giữ chuẩn về số lượng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực kiểm tra, đôn đốc các địa phương nghiêm túc triển khai đạt kết quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch đề ra.
Tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương; tập trung xử lý một số vụ việc xã hội quan tâm, bức xúc trên địa bàn tỉnh, nhất là liên quan đến vấn đề xử lý rác thải, hoạt động của các Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt,...
                                                                                     T.H

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình